TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Rafty na kanále
Datum: 22.6.2001
Zvadlo: není k dispozici
Účast: Petr (ved.), Roman, MZ, VZ, Háša, Slimák, Radim, MA
Popis akce:

Asi v 17:00 hodin jsme se sešli na kanále v Českém Vrbném. Ještě chvíli na sebe čekáme a dáváme jeden raft (další se nám nechtěli nafukovat) na vodu. 6 nás naskákalo dovnitř a nejprve jsme si to zkusili na rybníčku u začátku kanálu. Pak pokračujeme na "divokou řeku". Jedeme úzkým korytem kanálu. Bubny a kolovadlo nás všechny důkladně zmáčelo (alespoň jsme byli umytí). Když jsme přistáli u břehu a vynesli raft zpět k rybníčku, tak nasedla druhá skupina a jeli. Tak jsme se vystřídali, někdo jel 2x, někdo 3x a odvážní i 4x. Po posledním sjetí kanálu jsme byli všichni tak dokonale unavení, že jsme se rozloučili a jeli jsme domů.


Fotky z akce:
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka
 

Webdesign Roman Čampula