TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Historie oddílu

Začátky

Od 5.9.1987 se traduje počátek oddílu. Tehdy na základní škole Grünwaldova vznikl turistický kroužek, celkem s devětadvaceti členy. Hlavním programem byla pěší turistika a táboření v přírodě.

Jak oddíl ke svému jménu a znaku přišel

To bylo na prvním letním táboře v Líčově u rybníku Kachňák. Datum 2. – 12.8. 1989. Na táboře vytrvale lilo a tábor se změnil v jedno pole bahna a všichni se přesunuli do jednoho suchého místa a to byl stan vedoucích, a tím jak jsme byli všichni v tom stanu namačkáni, tak někdo řekl , že jsme jak v termitišti. Taková termití rodina a takhle jedí termiti a takhle spějí termiti a tohle snad můžou přežít jenom termiti. A odtud tedy vznikl název. Co však bylo tím rozhodujícím momentem při volbě již nikdo neřekne. Všeobecná žravost?, krása toho zvířátka?, mocná kusadla?, sucho v termitišti?). O tomto názvu rozhodli společně tito lidičkové – od té chvíle "termitové": Magda, Agi, Moši, Katáni, Moka, Špejlička, Velká jedle, Všetečka, Komár, Magi, Míša Kulička, Petr(táta Termit) a Hanka(mamka Termitka). Vznik termitího znaku se datuje na 26.2.1994, kdy nám na akci "Lov na medvěda" vedoucí oddílu Brontíci "Frišťa" nakreslila poprvé náš znak. Dodatečně vřelé díky.

Jak to bylo s cykloturistikou

Od roku 1989 začínáme sporadicky jezdit na výlety i na kolech. Hlavním zvratem je rok 1991, kdy již na víkendovou akci na Hamru pod Římovem vyrážíme na kolech. Další rok si na tábor do Lázniček u Nových Hradů bereme automaticky kola s sebou. A hned máme zkušenosti s divokými zvířaty. Když jedna srnečka přebíhala silnici, připletl se jí do cesty nečekaně termit a ještě k tomu na kole. Naštěstí oba tuto srážku přežili. Od roku 1994 si troufáme již do světa a navštěvujeme Londýn, Benátky, Bosnu, New York ale také Tři Facky, Hrdlořezy, Rapšach, Suchdol nad Lužnicí a Třeboň. Nejdále jsme však byli na táboře České pískovce II v roce 2001 v Adršpachu a na táboře Podyjí v roce 1996, kdy jsme dojeli až do Lednice a Brna.

Naši kamarádi

V roce 1992 též poprvé vyrážíme na vodní turistiku a splouváme řeku Malši z Římova až do Českých Budějovic. Při této akci se seznamujeme s vodáckým oddílem Kondorů a od tohoto roku konáme tři společné akce "Unavení za kuřaty" (Výprava na kolech pod stany na Hamr, odtud dále až na Svatý Ján - to je ale příšerný krpál - a pod ním na chalupě u mamky Termitky rožníme kuřátka). Druhou společnou akcí je „Hon na Medvěda“ (Únorová výprava do Vyššího Brodu spojená s lovem, někdy i ochranou posledního medvěda a překonáváním překážek pomocí lanovky nebo slaňování zdejších skal). Třetí akcí je splutí některé z našich řek na kánoích. Od roku 1994 začínáme každoročně jezdit s oddílem Brouků na tzv. "Aprílový vandr do Prahy". Mezi další spřátelené oddíly patří Delfíni, Robinsoni, Myšáci, Táboriti a Šafráni z Prahy.

Naše oblíbené akce

Hlavně víkendovky a letní puťák na kolech. Podrobně jsou to Lov na Medvěda, Aprílový vandr do Prahy, Unavení za kuřaty, Víkend na lodích, Cesta kolem světa, Vysočinou k Telči a pobyty na naší chaloupce na Pořešíně spojené s lidovými tradicemi.

Jak oddíl žije nyní

Oddíl pořádá každých 14 dnů jednodenní až třídenní akce. Od konce dubna do konce října je hlavní cyklistická sezóna a splutí řeky na raftech nebo kanoích. V dalších měsících pořádáme pěší výpravy, podle počasí jezdíme na bruslích a na běžkách. O prázdninách se vydáváme na kolech na desetidenní putovní tábor po vlastech českých a moravských. Při cestách na kolech používáme nejčastěji lesní, polní nebo málo frekventované silnice. Spíme převážně v tělocvičnách nebo chalupách ve vlastních spacích pytlích. V tomto případě si vezeme všechny věci sebou v brašnách na kolech nebo v batohu. Při výletech pod stan s námi jede většinou doprovodné vozidlo. V takových případech je účast rodičů na chodu oddílu vítána.

Jsme organizováni v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR a v Klubu českých turistů. Na sloupu podloubí na náměstí Přemysla Otakara II, před Jihočeským mapovým centrem a pekařstvím je umístěna naše vývěska, kde najdete celý program oddílu včetně podrobnějších informací na další akci. Další informace můžete získat u vedoucího oddílu na tel. 385 514 337, e-mail: tom_termit@centrum.cz, nebo přímo na akci oddílu.

Důležité vybavení

Kolo v bezvadném stavu (malé závady opravíme na akcích), nejlépe trekkingové, crossové nebo horské kolo, lze jezdit i na silničním kole, spací pytel a karimatka, cyklistická přilba, na delší výpravy nosič na kolo a brašny.

 

Webdesign Roman Čampula