TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Plán akcí 2003
1. Leden 11.1 Výstup na Kleť P 1
2. 26.1. Krmení zvěře, bruslení (Hluboká) Br 1
3. Únor 14. - 16.2. Hon na medvěda (Vyšší Brod) P 3
4. Březen 2.3. Kuní a Kraví hora P 1
5. 14. - 16.3. Vandr do Prahy a na horu Říp P 3
6. 22.3. Zahájení jarních kilometrů P 1
7. Duben 11. - 13.4. Vítání jara na Pořešíně P 3
8. 26.4. Třebonínský potok C 1
9. Květen 3.5. Českobudějovické kolo C 1
10. 9. - 11.5. Cesta kolem světa (Rapšach) C 3
11. 18.5. Terénní závody C 1/2
12. 31.5. Pohádkový les P 1
13. Červen 7. - 8.6. Novohradsko C 3
14. 27. - 29.7. Splutí Vltavy (V.B - Č.K) V 3
15. ? Rafty R 1/2
16. Červenec 10. - 20.7. Letní putovní tábor (Moravský kras) C 11
17. Září 6.9. Okolo blanského lesa C 1
18. 12. - 14.9. Táborské husitské slavnosti P 3
19. Říjen 4.10. Podzimní krajinou C 1
20. 17. - 19.10. Drakiáda (Pořešín) P 3
21. Listopad 7. - 9.11. Vysočinou k Telči P 3
22. 23.11. Okolo Třeboně Pl 1
23. Prosinec 12. - 14.12. Medvědí stezka P 3
24. 20.12. Vánoční nadělení P 1
 

Webdesign Roman Čampula