TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Plán akcí 2001
1. Leden 13.1. Výstup na Kleť P 1
2. 28.1. Bezdrev (Hluboká) Br/Pl 1
3. Únor 16. - 18.2. Hon na medvěda (Vyšší Brod) P 3
4. Březen 3.3. TO 3 m vodopády (Vrábče) P 1
5. 16. - 18.3. Jižní řeka (Pořešín) P 3
6. Duben 6. - 8.4. Aprílový vandr do Prahy P 3
7. 24.4. Údolím třebonínského potoka C 1
8. Květen 5.5. Českobudějovické kolo C 1
9. 11. - 13.5. Cesta kolem světa (Rapšach) C 3
10. 27.5. Když kvete rojovník (Červ.Blato) C 1
11. Červen 1.6. Pohádkový les (Rudolfov) P 1
12. 15. - 17.6. Splutí Vltavy (V.B. - Č.K) V 3
13. 22.6. Rafty na kanále R 1/2
14. 29.6. - 1.7. Lipno C 3
15. Červenec 12. - 22.7. Letní putovní tábor (České pískovce II) C 11
16. Září 8.9. Poněšická obora C 1
17. 21. - 23.9. Unavení za kuřaty (Hamr) C 3
18. Říjen 6. - 7.10. Krčínův labyrint (Veselí n/L) C 2
19. 20.10. Podzimní krajinou C 1
20. Listopad 2. - 4.11. Vysočinou k Telči P 3
21. 19.11. Okolo Třeboně Pl 1
22. Prosinec 30.11. - 2.12 Hon na čerty (Pořešín) P 3
23. 15.12. Vánoční nadělění P 1
 

Webdesign Roman Čampula