TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Plán akcí 2004
1. Leden 17.1. Výstup na horu Kleť P 1
2. 23. - 25.1. Medvědí stezka (Stožec) P 3
3. Únor 6. - 8.2. Hon na medvěda (Český Krumlov) P 3
4. 13.2. Krmení v ZOO + bruslení (Bezdrev) Br 1
5. Březen 7.3. Kuní a Kraví hora P 1
6. 19. - 21.3. Vítání jara na Pořešíně P 3
7. 27.3. Zahájení jarních km P 1
8. Duben 2. - 4.4. Aprílový vandr do Prahy a na Okoř P 3
9. 24.4. Zahájení cyklosezóny C 1
10. Květen 1.5. Českobudějovické kolo C 1
11. 22. - 23.5. Zlato a tvrze v Kestřanech C 2
12. 29.5. Když kvete rojovník C 1
13. 3.6. Lodě - trénink na Malši V 1/2
14. Červen 4. - 6.6. Splutí Vltavy (V.B - Č.K) V 3
15. 26.6. Okolo Vltavy po souši C 1
16. Červenec 15. - 25.7. Letní putovní tábor (Západočeské lázně) C 11
17. Září 10. - 12.9. Táborské husitské slavnosti P 3
18. 18.9. Kubata C 1
19. Říjen 2.10. Podzimní krajinou C 1
20. 15. - 17.10. Drakiáda (Pořešín) P 3
21. Listopad 5. - 7.11. Vysočinou k Telči aneb Babylon P 3
22. 21.11. Okolo Třeboně Pl 1
23. Prosinec 5.12. Třímetrové vodopády P 1
24. 18.12. Vánoční nadělení P 1
 

Webdesign Roman Čampula