TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Hon na medvěda
Datum: 6. - 8.2.2004
Zvadlo: v textové podobě zde
Účast: Petr (ved.), Jenda
Popis akce:

Letos jsem změnili loveckou lokalitu a naše lovecká banda jela do Českého Krumlova. Účastnili se oddíly z ČB – Delfíni, Myšáci, Robinsoni, Táboriti a Termiti. Po příjezdu do ČK nás již čekali na místním nádraží dva domorodci, kteří nás zavedli do naší dočasné lovecké odpočívárny (sportovní haly místního gymplu). Po jedné hodině čekání na uvolnění haly jsme zde rozložili svá ležení. Po večeři – ještě z vlastních zdrojů, se všichni dozvěděli, že z místního zámeckého příkopu utekl medvěd. Naším úkolem bylo tedy živého medvěda odchytit a vrátit ho zpátky. Není to však jednoduché, neboť zdivočelý medvěd je lidem nebezpečný, naštěstí jen jednotlivcům. Proto bylo nutné utvořit lovecké družiny. Proto si každý lovec, při průzkumu přilehlých prostor, našel svojí loveckou kartu s důležitým vzkazem. Tím důležitým vzkazem bylo symbolické znázornění, toho, do které lovecké družiny jednotlivec patří. Po dlouhém přemýšlení a hledání byly vytvořeny a pojmenovány lovecké družiny a vytvořeny lovecké pokřiky. V noci místo odpočinku před náročným úkolem se všichni lovci ještě do noci zabývali společenskými hrami, bujarým křepčením a pitím (čaje a divných moků z místního automatu).

Druhý den po snídani jsme již po družinách plnili náročné úkoly, abychom získali důležité informace. Při luštění jsme zjistili, že nás čekají na místním nádraží stopaři, kteří nám budou nápomocní při hledání ztraceného zvířete. Poté vyrazila každá lovecká družina do náročného terénu. Stopaři správně sledovali stopu medvěda až na nejvyšší místní kopec zvaný Kleť, kde jsme obdrželi zprávu o tom, že se medvěd zase vrací zpět do údolí. Po cestě jsme plnili náročné úkoly až jsme vyčerpaní dorazili bez úlovku do lovecké chaty, kde jsme po vydatné večeři vyrazili ještě propašovat zbylému medvědu nějaké to žrádlo. Po cestě městem nás čekali nepříjemní hlídači, kteří nám medvědí žrádlo nejen odebírali ale též nehorázně sami snědli. Nejšikovněji si počínala lovecká družina PSK, která vsadila na jednu kartu. Jeden lovec měl sebou všechno žrádlo a ostatní členové družiny dělali tzv. křoví a odváděli pozornost hlídačů. Protože byla všude hrozná tma a dále by bylo nebezpečné medvěda hledat, odložili jsme lov na nedělní ráno.

Večer před spaním nás ještě čekali naše oblíbené hry. V neděli po snídani jsme vyrazili do sychravého rána lovit po družinách medvěda (medvěd mohl být uloven jen za spolupráce jednotlivých lovců). Bohužel se podařilo odchytit medvěda jen dvěma družinám, neopatrné lovce z druhých dvou družin medvěd sežral nebo smrtelně zranil. Po návratu jsme si v hale ještě zaprusíkovali, naobědvali se, sbalili, poklidili a nastalo slavnostní vyhlášení výsledků lovecké výpravy.


Fotky z akce:
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka
 

Webdesign Roman Čampula