TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Plán akcí 2005
1. Leden 15.1. Výstup na horu Kleť P 1
2. 29.1. Krmení v ZOO + bruslení (Bezdrev) P 1
3. Únor 4. - 6.2. Hon na medvěda (Č. Krumlov) P 3
4. 19.2. Novohradské hory P 1
5. Březen 18. - 20.3. Vítání jara na Pořešíně P 3
6. Duben 1. - 3.4. Aprílový vandr do Prahy P 3
7. 23.4. Zahájení cyklosezóny C 1
8. Květen 7.5. S kaprem Jakubem okolo Vltavy C 1
9. 21. - 22.5. Zlato a tvrze v Kestřanech, Písek C 2
10. 28.5. Když kvete Rojovník (Červené Blato) C 1
11. Červen 3. - 5.6. Splutí Vltavy (V.B - Č.K) V 3
12. 11.6. Okolo Vltavy po souši (V.B - Č.K) C 1
13. Červenec 14. - 24.7. Letní putovní tábor (Českosazské Švýcarsko
nebo k pramenům Vltavy)
C 11
14. Září 10.9. Okolo Malše do Římova C 1
15. 16. - 18.9. Táborské slavnosti P 3
16. Říjen 8.10. Podzimní krajinou (?) P 1
17. 14. - 16.10. Drakiáda (Pořešín) P 3
18. Listopad 4. - 6.11. Vysočinou k Telči P 3
19. 20.11. Okolo Třeboně Pl 1
20. Prosinec 3.12. Výprava na Jižní řeku P 1
21. 17.12. Vánoční nadělení P 1
 

Webdesign Roman Čampula