TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

Letní putovní tábor Česká Kanada
Datum: 11. - 21.7.2002
Zvadlo: v textové podobě zde
Účast: MZ, Milan, Roman, Jirka 1, Jirka 2, Jirka 3, Pavel, MA, VA, Martin, Petr (ved.), Blanka, Zuzka
Popis akce: 11.7.2002 14.7.2002 17.7.2002 20.7.2002
12.7.2002 15.7.2002 18.7.2002 21.7.2002
13.7.2002 16.7.2002 19.7.2002

Fotky z akce:
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
Fotka Fotka Fotka Fotka
 

Webdesign Roman Čampula